Cymraeg

Please click on the tabs below to find out about the Welsh patterns that we use in school.
Cliciwch ar y tabiau isod i darganfod amdano’r patrwmau Cymraeg rydym yn defnyddio yn ysgol.

Language Patterns for each Term     Foundation Phase Pattern Map     Years 3 and 4 Pattern Map     Years 5 and 6 Pattern Map

Below are links to the different sentence patterns and vocabulary that we use for writing news in school.
Isod yw cyswllt i patrwmau a geirfa wahanol rydym yn defnyddio pan yn ysgrifenu amdano newyddion yn ysgol.

 

Here are some useful Welsh Website links and Apps.
Dyma cyswllt i wefanau a apiau defnyddiol Cymraeg.

Play the video below and join in with this keep fit session – in Welsh and English.
Chwaraewch y fideo isod a ymuno mewn gyda’r sesiwn gyda Mr Fit!